Tjenester

Vi er totalleverandør av håndverkstjenester. Vår kjernekompetanse er maling, tapetsering og gulvlegging.
Vi har også nært samarbeid med flere andre håndverksfirmaer (elektriker/rørlegger/tømrer), og kan påta oss større entepriser.

Vi har gjennom Hans Kolbjørn Håkonsens mesterbrev og lederkurs fra FFV rett til bruk av Mestermerket så vel som godkjennelse i henhold til byggebransjens våtromsnorm.
Vi utfører også obligatorisk uavhengig kontroll av våtrom (se egen side).

Kontakt oss

Kjelsåsveien 174 - 0884 OSLO
Tlf.: 22 58 05 00/Mobil: 915 15 825
Epost: kolbjorn@r-hakonsen.no
Foretaksreg.: NO 984 608 969 MVA