Reidar Håkonsen & sønn
 

Uavhengig kontroll våtrom

Fra 01.01.2013 er det innført nye regler om uavhengig kontroll av fuktsikring for alle søknadspliktige våtrom - både søknadspliktig ny- og ombygging. Dette for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir gjort på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader reduseres. Det er kun fuktsikringen som omfattes av kontrollen, ikke konstruksjonen for øvrig.

Kravet er kommet som følge av omfattende byggeskader i forbindelse med fukt og lekkasje i våtrom - ofte grunnet feil utførelse.

Kontroll av våtrom skal inneholde følgende:
- Kontroll av produksjonsgrunnlaget
- Plassering av sluk
- Visuell kontroll av tilpassing mellom membran, slukmansjett og sluk
- Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv
- Overløp fra vannfordelingsskap
- Samsvar mellom produktspesifikasjon av byggevarene og at disse produktene benyttes korrekt

Hensikten med reglene er at de skal bidra til at det bygges med riktig kvalitet og at mulige byggfeil reduseres.

 

Kontakt oss

Kjelsåsveien 174 - 0884 OSLO
Tlf.: 22 58 05 00/Mobil: 915 15 825
Epost: kolbjorn@r-hakonsen.no
Foretaksreg.: NO 984 608 969 MVA
 
Her finner du oss
Sertifiseringer